Akcja katolicka

Akcja katolicka

Zgodnie z charyzmatem Akcji Katolickiej terenem jej działalności jest parafia, diecezja, Kościół lokalny...
caritas

caritas

Caritas to miłość, określony rodzaj miłości - miłość bratnia, podnosząca, wspierająca, akceptująca...
Miłosierni wobec najmłodszych

Miłosierni wobec najmłodszych

Wspólnota w obronie życia dzieci nienarodzonych "Miłosierni wobec...
Różaniec rodziców dla dzieci

Różaniec rodziców dla dzieci

Inicjatywa modlitwy za dzieci zrodziła się podczas rozmów w gronie przyjaciół...
Świetlica środowiskowa caritas

Świetlica środowiskowa caritas

"Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem..."
Żywy różaniec

Żywy różaniec

"Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka, jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą...
Apostolstwo pomocy duszom czyśćcowym

Apostolstwo pomocy duszom czyśćcowym

APDC jest zorganizowaną formą apostolstwa Zgromadzenia Sióstr...
Diakonia muzyczna jezusa miłosiernego

Diakonia muzyczna jezusa miłosiernego

Jesteśmy zespołem śpiewającym podczas mszy świętej ku czci Jezusa...
Ministranci

Ministranci

Ministranci i lektorzy służący przy ołtarzu, są niezbędną pomocą dla kapłana w posłudze ofiary Mszy św. ...
Ruch rodzin nazaretańskich

Ruch rodzin nazaretańskich

Spotkania odbywają się w salce na plebani (świetlica). Małżeństwa poniedziałki godz.19:00, młodzież piątki 19:00.
Wiara i światło

Wiara i światło

"Wiara i Światło" jest ruchem wspólnotowym. W centrum tych wspólnot znajdują się osoby w różnym wieku...
Apostołowie miłosierdzia Bożego

Apostołowie miłosierdzia Bożego

Apostołowie Miłosierdzia Bożego to grupa między parafialna...
Dziecięce kółko różańcowe

Dziecięce kółko różańcowe

Dziecięce Kółko Różańcowe wywodzi się z dzieła Madzi Buczek - założycielki Podwórkowych Kół Różańcowych... 
Papieskie dzieło misyjne dzieci

Papieskie dzieło misyjne dzieci

PDMD  to organizacja  skupiająca dzieci, które w różnorodny sposób...
Schola dziecięca

Schola dziecięca

"Kto śpiewa, ten modli się podwójnie". Schola śpiewem modli się podczas Eucharystii, podtrzymując śpiew wiernych...
Zespół muzyczny kamerton

Zespół muzyczny kamerton

Śpiewamy na chwałę Bogu i ku pokrzepieniu serc naszych współbraci w wierze już od kilku lat...

Zapraszamy

Z życia parafii