Historia parafii i sanktuarium

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Miłosierdzia Bożego w Szczecinie została erygowana dekretem J.E. ks. bpa prof. dra Kazimierza Majdańskiego w dniu 18 czerwca 1985 roku, lecz już od roku 1981 trwała budowa kościoła.
Kamień węgielny pochodzący z bazyliki św. Piotra w Rzymie poświęcił papież Jan Paweł II podczas drugiej pielgrzymki do Ojczyzny na Jasnej Górze 18 czerwca 1983 roku. Uroczystego wmurowania (wraz z aktem erekcyjnym) dokonał ks. Bp Ka...

Urodziła się 25 sierpnia 1905 roku we wsi Głogowiec,w parafii Świnice Warskie w województwie łódzkim, w której została ochrzczona przez proboszcza ks. Józefa Chodyńskiego 27 sierpnia 1905. Była trzecim z dziesięciorga dzieci ubogich rolników, Marianny i Stanisława Kowalskich, rolnika dorabiającego stolarstwem. Rodzice przekazali jej żywą wiarę w Boga obecnego w życiu człowieka. Nauczyli ją wierności Bożym przykazaniom uczciwej pracy. W domu...

Michał urodził się 1 XI 1888 r. na Wileńszczyźnie, we wsi Juszewszczyzna (Nowosady). Osiem dni później został ochrzczony w kościele parafialnym w Zabrzeziu. Przed wstąpieniem do Seminarium Duchownego w Wilnie w 1910 r., skończył Szkołę Ludową w Zabrzeziu i Szkołę Miejską w Oszmianie. 15 VI 1914 r. przyjął święcenia kapłańskie w Wilnie.

Pierwsza parafia, na której pracował ks. Michał była w Taboryszka...

Słowa Pana Jezusa do Siostry Faustyny: Pragnę, aby pierwsza niedziela po Wielkanocy była Świętem Miłosierdzia.
W tym dniu kapłani będą mówić ludziom o wielkim i niezgłębionym miłosierdziu moim.

Wybór pierwszej niedzieli po Wielkanocy, która kończy oktawę Zmartwychwstania Pańskiego, wskazuje na ścisły związek między wielkanocną tajemnicą Odkupienia a Świętem Miłosierdzia. Męka, śmierć i zmartw...

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego powstało na osiedlu Książąt Pomorskich w Szczecinie. Starania o budowę kościoła w tym miejscu rozpoczęły się już w latach siedemdziesiątych. Teren należał do parafii p.w. Matki Boskiej Ostrobramskiej, która w 1975 roku liczyła ponad 10 tys. mieszkańców. Powstało już os. Komuny Paryskiej. Liczba parafian wzrastała. Zaistniał, więc problem skutecznej posługi duszpasterskiej. Ksiądz mgr Aleksander Jęczalik, ...

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Na początku:
  • Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę w Boga...
Na dużych paciorkach (1 raz):
  • Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. 
Na małych paciorkach (10 razy):
  • Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Na zakończenie (3 razy):
  • Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
Image