Zapraszamy

"Wiara rodzi się ze słuchania", a to co najbardziej pociąga do wiary to świadectwo doświadczenia działania Boga. Zachęcamy do obejrzenia świadectwa osób, które namacalnie poznały Chrystu...

Zapisy na kolędę. 

 
Także w tym roku pragniemy spotkać się z Wami w Waszych domach. Odwiedzimy te rodziny, które zapragną, aby wspólnie podziękowa...

 

Dzielimy się z Wami myślą, że świętość jest darem danym każdemu przez Boga. W tym roku przeżywamy to wydarzenie w inny sposób, ale ufamy, że mimo wszystko

Polska w swojej bolesnej historii ma wydarzenia, które wzmacniają miłość do Maryi i rozwijają pobożność Maryjną.   Wielokrotnie mogliśmy doświadczyć, że...